Carpaal tunnel syndroom

Na tien jaar ervaring kunnen wij met stelligheid zeggen dat onze behandeling (o.a. electro-acupunctuur, TENS) de klachten bij carpaal tunnel syndroom versneld doet afnemen. Ook de meest hardnekkige gevallen zien wij met vertrouwen tegemoet.

Ook in de wetenschappelijke literatuur zien wij bewijzen dat acupunctuur een betere behandeling is dan de reguliere fysiotherapie!

Laatste update

Begin 2017 is een studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Brain over de positieve behandeling van acupunctuur bij carpaal tunnel syndroom. Het bijzondere van dit onderzoek is dat men rekening houdt met het placebo effect. Wat blijkt: effect van acupunctuur is duidelijk groter dan het placebo effect!