Tinnitus / oorsuizen

Tinnitus: er is hoop!

In de afgelopen jaren zien wij in toenemende mate de uitdaging oorsuizen. Wij zien doorgaans de extreme vormen van tinnitus. Dit jaar is een mooi wetenschappelijk artikel verschenen dat zeer uitgebreid ingaat op tinnitus. Men maakt ook een samenvatting van de huidige gangbare behandelingen. Terecht dat ook acupunctuur hierin genoemd wordt. Ook neuromodulatie wordt aanbevolen. De auteurs zijn van mening dat neuromodulatie en acupunctuur een gemeenschappelijke basis hebben. Dit bevestigt onze mening dat acupunctuur ingrijpt op het zenuwstelsel. Acupunctuur, met name elektro-acupunctuur, heeft inderdaad invloed op het zenuwstelsel en zo ook op het oorsuizen!

Wetenschap

“Acupuncture that stimulates the somatosensory system can be regarded as a form of neuromodulation. Low-level laser therapy has also been tried for treatment of tinnitus and found to have a beneficial effect on some forms of tinnitus.”

Een zeer uitgebreide overzichtsartikel over oorsuizen. Ook veel info over de behandelmogelijkheden